Premiere i Col·loqui de la pel·lícula “El Cuadro” al MNAC

Per amor a l’Art / Cicle de Cinema i Pintura

premier-coloquio-mnac-1

Josep Santillari es un reconegut pintor realista de peculiar estil. Aquesta fama li ha reportat l’interès del famós cineasta David Trueba, que es va oferir per elaborar un documental sobre la seva vida i obra. Així es com aparegué el film “El Cuadro”, com una mostra de la labor del pintor i la metodologia de treball que aplica en cada nova composició.

El Museu Nacional de Catalunya va oferir la seva famosa sala de la cúpula de l’edifici central com a espai de realització d’aquesta projecció tan especial. Un entorn únic que proporcionava un ambient molt especial, tal i com la pròpia pel·lícula expressava.

Algunes dades
“Premiere” Exclusiva
1 sola Sessió
250 Espectadors
Col·loqui entre Josep Santillari i David Trueba

Instal·lació

Per a aquesta presentació calia fer la instal·lació per a la projecció de cinema digital, així com també la preparació de micròfons per al posterior col·loqui.

Donada la pròpia arquitectura de la sala, era imprescindible planificar correctament la instal·lació de àudio, ja que podia donar grans problemes la reverberació i l’eco produïdes per els altaveus dins d’aquesta cúpula. Es per això que es van instal·lar 8 altaveus al voltant del pati de butaques, buscant la millor distribució del so i procurant evitar una excessiva dependència dels alts volums sovint requerits al cinema, en pro de una millor experiència sonora dels espectadors. D’aquesta manera també es garantia la correcta audició del film i es reduïa en gran mesura els efectes adversos causats per la pròpia arquitectura de la cúpula.

A nivell de vídeo vam optar per la projecció digital ja que afavoría unes óptimes condicions de rumorositat a la sala, ja que un projector de 35mm en una sala d’aquestes característiques hauría pogut comprometre l’audició de l’obra. Es per aixó que es va seleccionar un petit projector digital de la marca SONY, que s’adaptava perfectament a les condicions de format, distància i resolució de la projecció.

Equipament
Projector digital SONY
8 Altaveus Surround
Pantalla Frontal de 6×4 m
Sistema de trípode i truss
Micròfons de mà
Il·luminació focal

Share this post